Ik heb informatie over mijn patiënt verstrekt aan een bedrijfsarts of verzekeringsarts, wat mag ik daarvoor in rekening brengen?

Daarvoor mag u in 2019 maximaal €85,09 in rekening brengen. Dit tarief geldt voor informatieverstrekking aan een bedrijfsarts, verzekeringsarts of (via de patiënt aan) het centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen (CBR). U kunt daarbij de declaratiecode 119052 vermelden.

Het tarief vindt u in de Tariefbeschikking generalistische basis-ggz (TB/REG-19628-0). Het tarief geldt ook voor de gespecialiseerde ggz.

Wij hebben ook een tarief voor informatieverstrekking beschikbaar voor de huisartsenzorg, paramedische zorg, langdurige zorg en medisch-specialistische zorg.