Ik heb geen verplichting ontvangen, maar doe vrijwillig mee. Mag ik nog stoppen?

Ook wanneer u zich eerder vrijwillig heeft aangemeld, kunt u niet zomaar stoppen. U bent in het kader van artikel 36, 61 lid 1, 62 lid 1 en 68 lid 1 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) en de daarop gebaseerde nadere regel voor de duur van de pilot verplicht om aan dit verzoek mee te werken. Meer informatie vindt u in de Nadere regel Regeling registratie en aanlevering gegevens pilot ggz en fz (NR/REG-1738).