Hoeveel uur zorg moet geleverd worden binnen een zorgzwaartepakket?

Wij bepalen niet het aantal uren dat per zorgzwaartepakket geleverd moet worden. De zorgzwaartepakketten zijn globaal omschreven en niet uitgedrukt in uren zorg. Voor de zorgzwaartepakketten gelden integrale tarieven: één tarief waarvan alles in het zorgzwaartepakket bekostigd moet worden.

Afspraken zorgplan bepalend voor de zorg die geleverd wordt

In de Wet langdurige zorg (Wlz) staat niet vastgelegd op hoeveel uren zorg de cliënt recht heeft. Een cliënt heeft recht op zorg, maar hier worden geen uren aan verbonden. Iedere cliënt heeft een zorgzwaartepakket, ook wel zorgprofiel genoemd. Het zorgprofiel zegt iets over de aard, inhoud en globale omvang van de benodigde zorg. In het zorgprofiel staat niet welke zorg en ondersteuning de cliënt precies krijgt. Afspraken over de precieze invulling van de zorg worden gemaakt tussen de zorgaanbieder en de cliënt, en staan omschreven in het zorgplan. Het is aan de zorginstelling om er voor te zorgen dat de kwaliteit van de zorg gewaarborgd blijft en er voldoende uren besteed worden aan zorgverlening.

Waar zijn de tarieven op gebaseerd?

Per 2014 is de NZa gestopt met de onderbouwing van de zorgzwaartepakketten in uren. Dit heeft te maken met de overgang naar integrale tarieven voor de zorgzwaartepakketten. De integrale tarieven zijn gebaseerd op het Kostenonderzoek Wlz 2018