Hoeveel tijd kost deelname aan het kostprijsonderzoek?

Er zijn twee aparte formulieren. Eén voor vrijgevestigde zorgaanbieders en één voor instellingen (inclusief ziekenhuizen). Wij schatten in dat het voorbereiden en invullen van het formulier voor vrijgevestigde zorgaanbieders gemiddeld 6 tot 12 uur tijd kost. Voor instellingen geldt een inschatting van 3 tot 15 werkdagen, afhankelijk van de omvang van de instelling. De doorlooptijd voor instellingen kan wel oplopen tot 4 weken, wanneer het nodig is bepaalde informatie intern op te vragen of om een ondertekende bestuursverklaring bij te voegen. Let op: dit is een indicatie.