Hoeveel tijd kost deelname?

Wij schatten in dat het kostprijsonderzoek vrijgevestigde aanbieders gemiddeld 6 tot 16 uur kost. Voor instellingen geldt een inschatting van 3 tot 5 werkdagen.

Let op, dit is een indicatie. Of dit ook voor u klopt is sterk afhankelijk van uw administratie, bijvoorbeeld of u over een jaarrekening 2017 beschikt.