Hoeveel registratietijd heb ik per patiënt nodig?

Het duurt ongeveer 15 minuten om het zorgclustermodel in te vullen. Per patiënt vult u de tool twee keer in: bij aanvang van de behandeling (bijvoorbeeld voor een nieuwe patiënt of een patiënt waarvoor een vervolgprestatie wordt geopend) en bij de review (elk zorgcluster heeft een eigen reviewperiode). In totaal bent u dus maximaal 30 minuten bezig met het registreren in het zorgclustermodel.

Dit gaat wel alleen over het registreren van de gegevens. U zult hieraan voorafgaand (waarschijnlijk) een intake hebben gehad met de patiënt waar u een inschatting doet van de problematiek, zoals u dat normaliter ook doet. Deze is niet meegenomen in bovenstaande inschatting.