Hoe zit het met de kosten voor mijn rijbewijskeuring?

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaalt het maximumtarief voor de rijbewijskeuringen. Dit geldt zowel voor de keuringen in het kader van de gezondheidsverklaring als voor de keuringen op last van de politie (vorderingsprocedure).

Rijbewijskeuringen hebben een maximumtarief. Zorgaanbieders mogen wel minder in rekening brengen, maar nooit meer dan dit tarief. De NZa berekent de tarieven exclusief btw. Dit betekent dat een keuringsarts naast het tarief voor de rijbewijskeuring ook nog btw in rekening brengt. De Belastingdienst stelt hiervoor een btw-percentage vast. Dit percentage kan per jaar verschillen.

Hoe zijn de kosten voor een rijbewijskeuring opgebouwd?

Iedere rijbewijskeuring kent een basistarief. In 2019 is dit € 105,81 (inclusief btw). Het basistarief bevat:

  • 15 minuten voor de keuring zelf (dit heet directe tijd).
  • 15 minuten voor het schrijven van de keuringsuitslag door de specialist (dit heet indirecte tijd).

Ik betaal meer dan het basistarief. Hoe kan dat?

Het kan voorkomen dat u meer moet betalen dan het basistarief. Dat kan doordat:

  • Uw keuring langer duurt dan 15 minuten (directe tijd).
  • Het uitwerken van de keuring langer duurt dan 15 minuten (indirecte tijd).

Alleen psychiaters en neurologen mogen extra indirecte tijd in rekening brengen als dit nodig is. Ze mogen maximaal 2 kwartier naast het basistarief in rekening brengen. Bij een keuring op last van de politie mogen psychiaters en neurologen maximaal 4 toeslagen voor indirecte tijd in rekening brengen (4 keer een extra kwartier).

In sommige gevallen moet de keuringsarts een laboratoriumonderzoek, bijvoorbeeld een bloedonderzoek, laten doen. Ook deze kosten worden extra in rekening gebracht. Hoeveel die kosten zijn, is afhankelijk van het onderzoek. Uw keuringsarts kan u hier meer informatie over geven. De keuringsarts is verplicht om u voorafgaand aan de rijbewijskeuring te informeren over de te verwachten totale kosten.

Hoe is de vergoeding van rijbewijskeuringen geregeld?

Rijbewijskeuringen zitten niet in het basispakket en worden dus niet standaard voor iedereen vergoed. U krijgt alleen een vergoeding als u een aanvullende verzekering heeft afgesloten die de keuring dekt. Daarnaast is het voor vergoeding soms van belang dat u voor de keuring een verwijzing heeft van het CBR. Meer informatie over een eventuele vergoeding vindt u in de polisvoorwaarden van uw aanvullende verzekering.

De rekening voor een rijbewijskeuring wordt altijd gestuurd aan diegene die is gekeurd. Dit is ook het geval wanneer het CBR om de keuring heeft gevraagd.

Wat kan ik doen als de rekening niet klopt?

Als u vragen heeft over uw rekening, dan kunt u die stellen aan uw keuringsarts of bij de instelling waar u gekeurd bent. Komt u er met hen niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de keuringsarts of een beroep doen op de klachtenprocedure van de keurende instelling.

Daarnaast kunt u een melding doen bij ons 'Meldpunt'. Uw melding is waardevol en helpt ons bij het toezicht houden op de zorg. We kunnen een keuringsarts of instelling aanspreken en handhavingsmaatregelen nemen als zij zich niet aan de wet houden.

Let op!
Wij bemiddelen niet bij een conflict dat u heeft met een zorgaanbieder of verzekeraar. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld terecht bij een klachten- en geschillencommissie. Is het belang van consumenten in het geding? Dan grijpt de NZa in.