Hoe zit het met de kosten voor mijn rijbewijskeuring?

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt maximumtarieven vast voor het medische onderzoek in het kader van een rijbewijskeuring. Het gaat hier om maximumtarieven per half uur of kwartier tijdsbesteding. Daarnaast stellen wij ook prestaties vast die een laboratorium in rekening mag brengen, waaronder ook onderzoeken gerelateerd aan een alcohol- of drugs- misbruik. Hiervoor hebben wij echter geen maximumtarieven vastgesteld.

Rijbewijskeuringen hebben een maximumtarief. Zorgaanbieders mogen wel minder in rekening brengen, maar nooit meer dan dit tarief. De NZa berekent de tarieven exclusief btw. Dit betekent dat een keuringsarts naast het tarief voor de rijbewijskeuring ook nog btw in rekening brengt. De Belastingdienst stelt hiervoor een btw-percentage vast. Dit percentage kan per jaar verschillen.

Hoe zijn de kosten voor een rijbewijskeuring opgebouwd?

Iedere rijbewijskeuring kent een basistarief. In 2020 is dit € 107,65 (inclusief btw). Het basistarief bevat:

  • 15 minuten voor de keuring zelf (dit heet directe tijd).
  • 15 minuten voor het schrijven van de keuringsuitslag door de specialist (dit heet indirecte tijd)

Het kan voorkomen dat u meer moet betalen dan het basistarief. Er worden dan één of meerdere toeslagen van een kwartier in rekening gebracht. Dat kan doordat uw keuring langer duurt dan 15 minuten (een toeslag voor directe tijd). Alleen psychiaters en neurologen mogen maximaal twee toeslagen voor indirecte tijd in rekening brengen. 

We zien dat sommige specialisten een vast bedrag in rekening brengen bij de cliënt, ook als een keuring korter duurt dan zij ingeschat hebben. Het is alleen toegestaan om de tijd in rekening te brengen die aan u is besteed.

Ik heb een vragenlijst doorgenomen met een basisarts. Uiteindelijk kwam de psychiater alleen even binnenlopen. Ik heb de psychiater maar een paar minuten gezien. Is dat de juiste gang van zaken?

Dat is toegestaan. In de wettelijke Regeling eisen geschiktheid 2000 staat dat onderdelen van de keuring ook mogen worden uitgevoerd door een andere arts dan de psychiater. De keuring moet wel plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van de psychiater.

Mijn keurend arts zegt dat ik heb getekend voor akkoord van het berekende tarief. Kan ik toch vragen om correctie van de rekening?

U kunt de keurend arts altijd om een correctie vragen. Heeft u het gevoel dat u onder druk bent gezet, of voelt u zich onheus bejegend door de keuringsarts, dan kunt een klacht indienen bij het CBR en/of kunt u zich melden bij het Landelijk Meldpunt Zorg.

Heb ik altijd een rijbewijskeuring nodig bij een Gezondheidsverklaring?

In de wettelijke Regeling Eisen geschiktheid 2000 staat wanneer iemand een rijbewijskeuring moet ondergaan. Het CBR geeft aan of de Gezondheidsverklaring aanleiding is voor een rijbewijskeuring. Zegt het CBR  dat u gekeurd moet worden en heeft u hier bezwaar tegen? Dan kunt u dit bezwaar indienen bij het CBR.  

In 2018 heeft het CBR de Gezondheidsverklaring duidelijker gemaakt voor mensen met ADHD of ADD die als kind gediagnostiseerd zijn met ADHD of ADD, geen medicijnen gebruiken en bij wie de behandeling vóór de 16e verjaardag is gestaakt. U mag dan ‘Nee’ invullen op de vraag of u  ADHD of ADD heeft. Voldoet u aan bovenstaande eisen en moet u toch een keuring ondergaan? Neem dan contact op met het CBR.

Ik mag van het CBR niet kiezen naar welke keurend medisch specialist ik ga. Wat kan ik hieraan doen?

Wij vinden het een onwenselijke situatie dat er geen keuzevrijheid is en vragen het CBR dit mogelijk te maken. Zeker als de tarieven tussen artsen zo sterk verschillen. Wij adviseren u contact op te nemen met het CBR. U kunt in overleg met het CBR alsnog een keuze maken voor een andere arts.

Als ik een klacht wil indienen bij mijn keurend medisch specialist, omdat ik het niet eens ben met de rekening, hoe moet ik dat dan doen?

Allereerst moet u erachter komen wat de aard van uw klacht is. Zo kunt u achterhalen of u voldoende  grond heeft om een klacht in te dienen. Om u hiermee te helpen heeft de NZa een overzicht gemaakt van verschillende klachten die spelen rond rijbewijskeuringen. Hierbij lichten we bij elke situatie toe of er inderdaad sprake is van een overtreding. Staat uw klacht er niet bij? Neem dan contact op met ons Informatie- en contactcentrum op telefoonnummer 088 – 770 8 770. Dan kunnen wij samen met u kijken wat voor uw situatie een passende actie is.

Wie houdt toezicht op het CBR?

Het CBR is een zelfstandig bestuursorgaan, dat valt onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Wat kan ik doen als de rekening niet klopt?

Als u vragen heeft over uw rekening, dan kunt u die stellen aan uw keuringsarts of bij de instelling waar u gekeurd bent. Komt u er met hen niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de keuringsarts of een beroep doen op de klachtenprocedure van de keurende instelling.

Daarnaast kunt u een melding doen bij ons 'Meldpunt'. 

Let op!
Wij bemiddelen niet bij een conflict dat u heeft met een zorgaanbieder of verzekeraar. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld terecht bij een klachten- en geschillencommissie. Is het belang van consumenten in het geding? Dan grijpt de NZa in.