Hoe verloopt de ontwikkelfase?

Een nieuwe productstructuur is een fundamentele aanpassing met belangrijke consequenties voor professionals, patiënten en de administratie van zorgaanbieders en verzekeraars.

Invoering per 2020 betekent dat halverwege 2018 helder moet zijn hoe de nieuwe productstructuur eruit ziet. Daarom is er nu al een zorgvuldig opgezette ontwikkel- en testfase gestart met drie werkgroepen: één met zorginhoudelijke professionals, één voor de bekostiging en één voor de ICT.

Het eerste resultaat is een prototype dat gebruikt kan worden voor een eerste pilot in 2016 met een groep zorgaanbieders. Daarna worden de praktijktests in stappen verder uitgebreid. Daarin wordt ook gekeken of de gewenste verbetering ook echt optreedt. Pas daarna kan er van invoering sprake zijn.