Hoe moeten e-health modules van de poh-ggz gedeclareerd worden binnen de huisartsenpraktijk?

Vanuit Segment 1

De vergoeding voor poh-ggz is tweeledig, deels te declareren via consulten (direct patiëntcontact) en deels via een opslag (module) op het inschrijftarief. Deze opslag op het inschrijftarief kan gehanteerd worden om de inzet van poh-ggz personeel te vergoeden, maar kan ook aanvullend worden ingezet om kosten voor e-healthtoepassingen en externe consultatie te dekken.

Als het patiëntcontact, dat voortvloeit uit de e-healthprogramma's, een directe vervanging is van werkzaamheden die anders in een regulier consult zouden plaatsvinden, dan moet een prestatie poh-ggz uit segment 1 in rekening worden gebracht.

Vanuit Segment 3

Voor de overige inspanningen die de ruimte binnen segment 1 te boven gaan, kunnen aanvullende afspraken voor dat deel gemaakt worden binnen segment 3 (zorgvernieuwing). Dit is terug te lezen onder voorwaardes 2 en 4 bij artikel 3.2 van onze Tariefbeschikking Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2019 (TB/REG-19619-03).