Hoe leg ik spermaonderzoek vast bij een zorgvraag in het kader van infertiliteit?

U kunt spermaonderzoek (070801, 078013 en 078110) registreren middels zorgactiviteiten in een lopend zorgtraject, of declareren als overig zorgproduct.

Als er een zorgtraject geopend is voor de man, dan kunt u de zorgactiviteiten voor spermaonderzoek registreren binnen het lopende zorgtraject. In dat geval wordt het spermaonderzoek als deel van het zorgprofiel van een dbc-zorgproduct gedeclareerd.

Als er geen zorgtraject geopend is of op dezelfde dag geopend wordt voor de man, dan kunt u het spermaonderzoek als overig zorgproduct declareren.

De overige zorgproducten voor spermaonderzoek vallen in de categorie eerstelijnsdiagnostiek. Meer informatie vindt u in artikel 27 en artikel 34 van de Regeling medisch-specialistische zorg (NR/REG-1907a).