Hoe kan ik mij aansluiten bij het experiment over het uitvoeren van een cardiotocografie (CTG) door een verloskundige in de eerste lijn?

Nieuwe experimenteerpartijen (zogenoemde aansluiters) kunnen zich bij het experiment aansluiten. In artikel 6 van de Beleidsregel innovatie voor kleinschalige experimenten (BR/REG‑19158) staat dit beschreven.

Als een aansluiter wil deelnemen aan een toegekend en nog lopend experiment, dient de aansluiter samen met één van de oorspronkelijke experimenteerpartij(en) een aanvraag tot aansluiten in bij de NZa. Bij de aanvraag tot aansluiting wordt een aansluitersovereenkomst meegezonden. Op onze website is hiervoor een format aansluitersovereenkomst ter beschikking gesteld.