Hoe kan ik kosten declareren voor de opname van ggz-cliënten met corona?

Hiervoor kunt u de bestaande ggz-prestaties voor verblijfszorg gebruiken uit onze Beleidsregel prestaties en tarieven gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (BR/REG-21134). De prestaties vindt u in bijlage 1 bij deze beleidsregel en zijn:

  • Deelprestatie verblijf A (Lichte verzorgingsgraad)
  • Deelprestatie verblijf B (Beperkte verzorgingsgraad)
  • Deelprestatie verblijf C (Matige verzorgingsgraad)
  • Deelprestatie verblijf D (Gemiddelde verzorgingsgraad)
  • Deelprestatie verblijf E (Intensieve verzorgingsgraad)
  • Deelprestatie verblijf F (Extra intensieve verzorgingsgraad)
  • Deelprestatie verblijf G (Zeer intensieve verzorgingsgraad)
  • Deelprestatie verblijf H (hic)

Om een van deze prestaties te declareren moet u wel bij uw cliënt vaststellen dat verblijf in verband met geneeskundige ggz medisch noodzakelijk is. Daarnaast moet er sprake zijn van een besmetting met corona of een verdenking hierop.

Voor andere kosten die u maakt door extra te nemen maatregelen vanwege het coronavirus, kunt u de prestatie ‘meerkosten’ (BR/REG-20157) gebruiken.