Hoe is de Postcodelijst Achterstandsgebieden (opslagwijken) per 2019 samengesteld?

De NZa heeft de postcodelijst per 2019 herijkt.

De bepalende criteria voor de zorgzwaarte zijn samen met het veld bepaald. Deze criteria zijn:

  1. Aandeel inwoners met laag inkomen;
  2. Aandeel niet-westerse allochtonen en Midden- en Oost-Europeanen;
  3. Aandeel niet-actieven (uitkeringsgerechtigden, uitgezonderd AOW);

Dit kunt u ook lezen in onze Circulaire correctie postcodelijst achterstandsgebieden huisartsenzorg en verloskundige zorg (CI/18/27c).

U vindt de Postcodelijst Achterstandsgebieden als bijlage bij de Prestatie- en tariefbeschikking Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2020 (TB/REG-20622-02).

De Postcodelijst Achterstandsgebieden is voor de huisartsenzorg en voor de verloskundige zorg hetzelfde.