Hoe declareert de apotheker de prestatie ‘Terhandstelling door middel van een GDV’ (geïndividualiseerde distributievorm)?

In een GDV zitten normaal gesproken meerdere (UR-) geneesmiddelen tegelijk. Er is sprake van ‘terhandstelling door middel van een GDV’ als geneesmiddelen voor een periode van één of meerdere weken ter hand worden gesteld. De arts en de patiënt besluiten samen dat de patiënt de geneesmiddelen middels een GDV krijgt.

De apotheker declareert  de prestatie ‘Terhandstelling door middel van een GDV’ per UR-geneesmiddel per week (of meerdere weken). Anders gezegd; er is een aparte declaratietitel voor elke terhandstelling van een UR-geneesmiddel dat in de GDV is opgenomen. De kosten voor de geneesmiddelen zelf worden los gedeclareerd en maken geen onderdeel uit van de prestatie.

Overigens moet ook voldaan zijn aan de overige voorwaarden die zijn vermeld in de prestatie ‘Terhandstelling door middel van een GDV’ in de Prestatiebeschrijvingbeschikking farmaceutische zorg (TB/REG-20617-01).

De prestatie ‘Terhandstelling door middel van een GDV’ heette tot en met 2019 'Weekterhandstelling'. De naam van de prestatie 'Weekterhandstelling' is per 2020 gewijzigd naar ‘Terhandstelling door middel van een GDV’. Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen doorgevoerd.