Hoe declareer ik digitale zorg (e-health)?

De zorgaanbieder kan gebruik maken van de beschreven reguliere prestaties om digitale zorg te declareren. In de paramedische zorgsectoren zijn dat vaak prestaties voor een zitting.

Een fysiotherapeut die bijvoorbeeld een zitting heeft met een patiënt via beeldschermcontact mag een individuele zitting declareren.

De algemene prestatie zitting biedt in de regel voldoende ruimte. Mocht deze prestatie toch onvoldoende ruimte geven dan is de zorginnovatie, na een aanvraag bij de NZa, via een facultatieve prestatie te declareren. Het declareren van één prestatie voor een volledig behandelprogramma is bijvoorbeeld niet mogelijk op basis van de reguliere prestaties. De reden is dat de reguliere prestaties per patiëntcontact worden gedeclareerd. Een behandelprogramma daarentegen omvat meerdere losse patiëntcontacten die als geheel in één keer in rekening worden gebracht. Het is mogelijk om een facultatieve prestatie aan te vragen om een behandelprogramma in rekening te brengen en daarbij geen gebruik te maken van de losse reguliere prestaties.

In de paramedische zorg zien we daarnaast een steeds bredere toepassing van applicaties die de reguliere behandeling vervangen of die de patiënt ondersteunen tijdens de behandeling. Het digitale programma doet bijvoorbeeld oefeningen voor en geeft daar uitleg bij, in de eigen tijd van de patiënt. De reguliere prestaties kunnen gebruikt worden om de zorgverlening aan de patiënt in rekening te brengen. Voor enkel het gebruik van een applicatie door een patiënt kan geen prestatie in rekening worden gebracht. Een aanbieder kan wel de applicatie of ICT-kosten die samenhangen met het aanbieden van digitale oefenprogramma’s meenemen in de hoogte van het tarief voor de reguliere prestaties.

Meer informatie kunt u vinden op pagina 26 van onze Wegwijzer bekostiging digitale zorg 2020.