Het eerste consult bij de poh-ggz duurt vaak langer dan een uur. Kan er naast de prestatie ‘Consult poh-ggz 20 minuten en langer’ nog iets anders in rekening worden gebracht of kan deze prestatie meerdere keren in rekening worden gebracht?

Declaratie van meerdere lange consulten op één dag is in huidige regelgeving niet mogelijk.

Uw werkwijze kan mogelijk wel leiden tot minder behandelingen/consulten per patiënt, of minder doorverwijzingen. Als dit het resultaat is, dan zijn hierover aanvullende afspraken met de zorgverzekeraar te maken.

Toelichting
De huisartsenpraktijk, die poh-ggz levert aan zijn ingeschreven patiënten, kan een tweetal declaraties doen:

  • Een consult poh-ggz;
  • Een modulebedrag poh-ggz.

In paragraaf 1.3 Poh-ggz van de Prestatie- en tariefbeschikking huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2022 (TB/REG-22622-04) staan de maximumtarieven voor de poh-ggz. De huisartsenpraktijk kan het moduletarief, met een maximum van € 3,28 per kwartaal per ingeschreven verzekerde, in rekening brengen. Voor bijvoorbeeld een Consult poh-ggz 20 minuten en langer is het maximumtarief €21,67.

Daarnaast zijn er aanvullende afspraken te maken met zorgverzekeraars als een werkwijze leidt tot minder behandelingen/consulten per patiënt. Of als het leidt tot minder doorverwijzingen. Dit kan aan de hand van de prestaties binnen Segment 3.