Het eerste consult bij de poh-ggz duurt vaak langer dan een uur. Kan er naast de prestatie ‘Consult poh-ggz 20 minuten en langer’ nog iets anders in rekening worden gebracht of kan deze prestatie meerdere keren in rekening worden gebracht?

Declaratie van meerdere lange consulten op een dag is in huidige regelgeving niet mogelijk als één lang consult is afgenomen.

Uw werkwijze kan mogelijk wel leiden tot minder behandelingen/consulten per patiënt, of minder doorverwijzingen. Als dit het resultaat is, dan zijn hierover aanvullende afspraken met de zorgverzekeraar te maken.

Toelichting

De huisartsenpraktijk, die poh-ggz levert aan zijn ingeschreven patiënten, kan op basis van de huidige tariefbeschikking een tweetal declaraties doen, namelijk een consult poh-ggz alsmede een modulebedrag poh-ggz. In artikel 1.3 van de Tariefbeschikking Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2019 (TB/REG-19619-03) worden de maximumtarieven genoemd voor de poh-ggz.

Het moduletarief kan met een maximum van € 3,01 per kwartaal per ingeschreven verzekerde in rekening worden gebracht.

De maximumtarieven voor de verschillende consulten vindt u terug in de tabel bovenaan paragraaf 1.3. Voor een ‘Consult poh-ggz 20 minuten en langer’ kan maximaal €19,94 in rekening worden gebracht.

Ook kunnen huisartsen aanvullende afspraken maken met zorgverzekeraars voor een toeslag bovenop het moduletarief, als een huisartsenpraktijk veel gebruik maakt van de inzet van de poh-ggz. Daarnaast zijn er aanvullende afspraken te maken met zorgverzekeraars als een werkwijze leidt tot minder behandelingen/consulten per patiënt of minder doorverwijzingen. Afspraken kunnen hierover gemaakt worden aan de hand van de prestaties binnen Segment 3.