Welke wijzigingen zijn er met terugwerkende kracht doorgevoerd in de regelgeving van de GLI 2019?

In de regelgeving van de GLI 2019 is de reikwijdte aangepast, zodat ook de declaratie van zorg aan verzekerden die niet voldoen aan de indicatiecriteria mogelijk is.

Er is dan geen recht op vergoeding vanuit de basisverzekering (want de patiënt voldoet niet aan indicatiecriteria). Maar de zorg valt wél onder de reikwijdte van deze beleidsregel, waardoor onder andere de maximum tarieven gelden.