Welke wijzigingen zijn er in de regelgeving van de GLI voor 2020?

De belangrijkste wijziging voor de regelgeving 2020 is de aanpassing van het tarief in verband met de licentiekosten. Ook is het tarief geïndexeerd.

In de toelichting van de Beleidsregel Gecombineerde leefstijlinterventie (BR/REG-20129) hebben we hierover het volgende opgenomen:

'Eind 2018 hebben zorgaanbieders aangegeven dat de verplichte licentiekosten niet zijn meegenomen in het tarief zoals afgesproken in het CooL-programma. De kosten voor licenties waren ten tijde van het vaststellen van het tarief niet bekend, daar was dus geen rekening mee gehouden. Gelet op het feit dat GLI een nieuwe vorm van zorg is en ten tijde van het experiment geen rekening is gehouden met licentiekosten, heeft de NZa met ingang van 2020 voor deze kosten een correctie op het maximumtarief doorgevoerd. Ten tijde van deze correctie kwamen drie GLI programma’s voor vergoeding vanuit het basispakket in aanmerking.

Aangezien het niet bekend is in welke mate de verschillende programma’s worden ingekocht/geleverd, is er voor gekozen uit te gaan van de maximale licentiekosten van € 250 (excl BTW) per jaar. Deze licentiekosten leiden tot een aanpassing van €0,23 per uur (€ 302,50 (incl. BTW) / 1.312 declarabele uren per jaar (70% productief, analoog aan de ggz)). Hierdoor bedraagt het uurtarief na correctie € 58,23 (prijspeil 2019).'