Geldt de AVG bij informatieverstrekking aan derden?

De AVG (artikel 13 en 14) ziet erop toe dat personen van wie informatie wordt verzameld, toegang tot die informatie kunnen krijgen. Voorwaarde is dat dit kosteloos gebeurt. De situatie is anders als het gaat om het verstrekken van informatie aan iemand anders dan de patiënt. Die kosten mag u wel in rekening brengen.