Gaat de NZa vertrouwelijk om met de gegevens?

Ja, praktijkgegevens worden vertrouwelijk behandeld en geanonimiseerd. Alleen betrokken medewerkers van de NZa en het externe onderzoeksbureau krijgen inzicht in de data. De NZa en het externe onderzoeksbureau maken strenge afspraken over de omgang met data, de aanlevering aan de NZa, de opslag en de verwijdering  van data, met inachtneming van de wetgeving over privacy.