Is het maximumtarief voor de Toeslag geboortecentrum (met lachgassedatie) inclusief de partusassistentie?

Ja, de partusassistentie is onderdeel van de prestatie Toeslag geboortecentrum (met lachgassedatie). Het vastgestelde maximumtarief voor de Toeslag geboortecentrum (met lachgassedatie) bestaat uit een bedrag voor partusassistentie en het starttarief voor partusassistentie. Zie hiervoor ook de Prestatie- en tariefbeschikking verloskunde (TB/REG-20608-02)