Hoe is deze wachttijdenregeling tot stand gekomen?

De Nza heeft de afgelopen maanden samen met zorgaanbieders, zorgbemiddelaars en branchepartijen gewerkt aan een nieuwe wachttijdenregeling voor de medisch-specialistische zorg. Tijdens verschillende werksessies met zorgaanbieders (ziekenhuizen en ZBC's) en zorgbemiddelaars zijn verschillende methoden voor het actueel inzichtelijk maken van wachttijden uitgedacht. Uiteindelijk is hier een geschikte methode uit naar voren gekomen en deze is in een pilot verder aangescherpt en getoetst.

In de nieuwe regeling wordt er een andere rekenmethode gebruikt voor de wachttijden van behandelingen en voor de wachttijden voor diagnostiek en polikliniekbezoeken.

Wachttijd behandelingen: 

  • De zorginstelling berekent de mediaan van alle afspraken die tussen de peildatum en twee maanden in de toekomst gepland staan;
  • Deze rekenmethode geeft een actueler beeld;
  • Deze rekenmethode sluit beter aan op de praktijk.

Wachttijd diagnostiek en polikliniekbezoeken

  • De rekenmethode voor diagnostiek en polikliniekbezoeken blijft zoals die is in de huidige regeling;
  • De wachttijd wordt prospectief uitgevraagd;
  • De wachttijd wordt frequenter (tweewekelijks i.p.v. maandelijks) uitgevraagd;
  • De wijzigingen zullen een actuelere wachttijd opleveren. 

Een wijziging van de regeling stond op de planning maar door COVID-19 en de inhaalzorg die de komende tijd plaats moet vinden is de nieuwe regeling nog belangrijker.