Welke wijzigingen zijn er binnen de mondzorg voor 2021?

Hieronder vindt u de wijzigingen voor tandheelkundige zorg, orthodontische zorg, tandtechniek in eigen beheer en de regeling mondzorg. 

1. Tandheelkundige zorg

Er zijn veel (kleine) wijzigingen in de tandheelkundige zorg. Deze vindt u in de Informatiekaart toelichting wijzigingen regelgeving tandheelkundige zorg 2021 (CI/20/3c). 

Hier een paar wijzigingen kort toegelicht:

Wijzigingen T-hoofdstuk (Tandvleesbehandelingen)

Per 2021 gaat de Richtlijn Parodontale Screening, Diagnostiek en Behandeling in de Algemene Praktijk in. Hierdoor is het T-hoofdstuk in zijn geheel herzien en is ook de nummering van de codes aangepast.

De prestaties zijn in lijn gebracht met de nieuwe richtlijn. Op grond van de richtlijn is er sprake van een Paro Preventie Traject (M-codes) en een Paro Traject (T-codes). Naast de ernst en uitgebreidheid van de parodontale problemen spelen in de keuze voor een traject ook randvoorwaardelijke items mee, zoals de motivatie van de patiënt, kiest de patiënt voor een uitgebreide behandeling en past het in het zorgplan.

In de Informatiekaart (CI/20/3c) vindt u wat er precies is gewijzigd. 

Verplaatsen van F401 naar G-hoofdstuk in de tandheelkundige zorg

Prestatie F401 is verplaatst van de regelgeving orthodontische zorg naar de regelgeving tandheelkundige zorg. De code van prestatie F401 is hiermee gewijzigd in G74. De inhoud van deze prestatie blijft ongewijzigd.

Nieuwe prestaties

  • G09 Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur
  • E88 Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen
  • J81 Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie 

Combinaties nu toegestaan

  • J28 en J27
  • R80 en R34

Verwijderen hoofdstuk Abonnementen (Z)

Het hoofdstuk van de abonnementen is verwijderd uit de regelgeving. De prestaties (Z10, Z20, Z30, Z40, Z50 en Z60 (Abonnement categorie A t/m F per maand)) in dit hoofdstuk zijn opgezet in een tijd waarin nog weinig werd gewerkt met verwijzers. De prestaties en tarieven voor de abonnementen zijn niet meer passend in de huidige tijd.

2. Orthodontische zorg

Alle wijzigingen vindt u terug in de Informatiekaart toelichting wijzigingen regelgeving orthodontische zorg 2021 (CI/20/4c).

Hier twee wijzigingen kort toegelicht

F531, F532 en F533

Er wordt nu gesproken over retentiecontroles en niet over nacontroles. Deze prestatie kan nu worden gedeclareerd voor nacontroles én retentiecontroles. 

Toevoeging 'per kaak' bij prestaties F812 en F814

F812 en F814 worden ook opgenomen in de lijst van prestaties waarbij de kaak vermeld moet worden (Regeling mondzorg).

3. Tandtechniek in eigen beheer 

De reikwijdte bepaling is woordelijk aangepast zonder inhoudelijk iets te wijzigen.

4. Regeling mondzorg

Door wijzigingen in de regelgeving tandheelkundige zorg en orthodontische zorg zijn in de 'Lijst met prestatiecodes waarbij het elementnummer, de kaak of het vlak vermeld moet worden' enkele wijzigingen doorgevoerd.