Wat zijn de verschillen tussen de voorlopige en definitieve prijsindexcijfers voor personele kosten, materiële kosten en kapitaallasten?

  • De definitieve prijsindexcijfers voor personele kosten kunt u hier vinden.
  • De definitieve prijsindexcijfers voor materiële kosten kunt u hier vinden.
  • De definitieve prijsindexcijfers voor kapitaallasten kunt u hier vinden.