Wat is het indexcijfer voor de kapitaallasten?

Kapitaallasten zijn rentelasten en afschrijvingslasten van activa. De NZa berekent jaarlijks het indexcijfer voor kapitaallasten.

De NZa indexeert de kapitaallasten jaarlijks op basis van de gezondheidszorgindex (voorheen: bouwkostenindex) van de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO). Daarbij gaat de NZa uit van het gemiddelde van de maandindices van het voorgaande jaar, zoals die door TNO gepubliceerd worden.

Deze TNO-gezondheidszorgindex vult de NZa aan met een prognose voor de ontwikkeling in de bouwkosten voor het lopende jaar. De prognose is gebaseerd op het Centraal Economisch Plan (CEP), dat uitgebracht wordt door het Centraal Plan Bureau (CBP). Hiermee komt de NZa tot het definitieve indexcijfer voor  kapitaallasten.

De onderstaande percentages zijn definitief, behalve als dit anders vermeld staat bij een jaar. Het indexcijfer voor kapitaallasten bedroeg vanaf 2010:

Prijsindexcijfers kapitaallasten
Jaar Percentage
2024 (voorlopig) 2,51%
2023 11,54%
2022 6,82%
2021 3,11%
2020 2,32%
2019 3,93%
2018 1,89%
2017 2,13%
2016 0,31%
2015 -0,39%
2014 0,81%
2013 2,55%
2012 1,66%
2011 1,86%
2010 1,69%