Waarom zijn mijn wachttijden niet zichtbaar op de website Kiezen in de ggz?

Het is mogelijk dat u de wachttijdgegevens niet op vestigingsniveau heeft doorgegeven. Bij het doorgeven van de wachttijdgegevens in het Zorgbeeldportaal is het van belang dat u onder het kopje ‘GGZ Vestigingen’ per vestiging de wachttijdgegevens doorgeeft. Ook als u maar 1 vestiging heeft. U kunt uw aangeleverde gegevens inzien in het Zorgbeeldportaal onder het tabblad 'Ingediend'. Zie voor uitgebreide informatie over het aanleveren van de wachttijden de Handleiding Zorgbeeldportaal.

Een andere oorzaak kan zijn dat de nieuwe erkenning Kwaliteitsstatuut ggz 3.0 niet is geregistreerd bij uw AGB-code. Kijk op de website van Vektis voor meer informatie. Vragen hierover kunt u neerleggen bij Vektis.

Heeft u de wachttijden goed aangeleverd en is de erkenning Kwaliteitsstatuut ggz 3.0 juist geregistreerd? Neem dan contact op met Kiezen in de ggz via info@kiezenindeggz.nl.