Hoe moet ik omgaan met gedelegeerde taken via bijvoorbeeld een bureau tijdens de beschikbaarheidsdiensten van de aios?

Voor diensten van de aios vragen we alleen de werkelijke inzet, dus niet de beschikbaarheid. Dit zijn dus de uren waar een tijd-voor-tijd vergoeding tegenover staat. Een ondersteunend bureau hebben we via het niet-patiëntgebonden onderzoek al geïnventariseerd en valt dus buiten de vragenlijst.