Telt een diagnostiekconsult tijdens de behandelfase, bijvoorbeeld door de psychiater, mee voor het aantal disciplines dat we inzetten bij de behandeling?

Nee. De diagnostiekfase telt niet mee voor het aantal disciplines dat u inzet voor het behandelen van de zorgvraag van de patiënt.

Diagnostiekactiviteiten kunnen wel onderdeel zijn van behandelconsulten, maar alleen consulten die enkel als doel hebben het uitvoeren van diagnostiek declareert u als een diagnostiekconsult. Een consult is een ononderbroken contact en kan niet deels als diagnostiekconsult en deels als behandelconsult worden gedeclareerd.