Telt de regiebehandelaar als één van de minimaal twee vereiste behandelaren bij de setting multidisciplinair?

Nee. We zien de regiebehandelaar als een functie en niet als een beroep.

In de Beleidsregel Prestaties en tarieven geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg (BR/REG-24145a) staat: "Buiten de regiebehandelaar hebben minstens twee zorgverleners met verschillende beroepen tijdens de behandelfase contact met de patiënt. Het beroep van de regiebehandelaar blijft hierbij buiten beschouwing. De verschillende beroepen kunnen elkaar niet vervangen en tijd kan niet onderling uitbesteed of verdeeld worden. In de multidisciplinaire samenwerking gaat het niet om tijdelijk overnemen van de behandeling of vervangen van de behandelaar".

Het kan voorkomen dat één van deze consult-registrerende beroepen hetzelfde beroep heeft als de regiebehandelaar. Raadpleeg voor meer informatie de 'Informatiekaart Settings'.