Op hoeveel dagdelen dagbesteding heeft een cliënt recht?

Binnen de Wlz bestaat een dag uit twee dagdelen. Wij geven hierbij geen maximum aan van hoeveel dagdelen er dagbesteding mag worden geleverd. Het recht op dagbesteding is onderdeel van de indicatiestelling. Bij zorg in natura maken de zorgaanbieder en het zorgkantoor afspraken over:

  • het aantal te leveren uren
  • hoe het declaratieproces verloopt.