Hoe is de urgentielijst medisch-specialistische zorg tot stand gekomen?

Gupta Strategists, een onafhankelijk adviesbureau in de zorg, heeft namens het Landelijk Centrum Patiënt Spreiding (LCPS) een lijst gemaakt met de ongeveer 4000 meest voorkomende dbc-zorgproducten en diagnoses in de medisch-specialistische zorg en deze voorzien van één van de urgentie-indicaties:

  • < 24 uur
  • < 1 week
  • < 2 weken
  • < 1 maand
  • < 2 maanden
  • < 3 maanden
  • > 3 maanden

De specialisme specifieke lijsten zijn daarna aan de wetenschappelijke verenigingen, leden van de Federatie Medisch Specialisten voorgelegd voor commentaar. Het commentaar van de WV-en is verwerkt in de specialisme specifieke lijsten. Vervolgens zijn de lijsten aan Zorginstituut Nederland voorgelegd. Op ons verzoek heeft Zorginstituut Nederland de toegekende urgentie-indicaties gevalideerd op juistheid. Vijftien medisch specialisten van het Zorginstituut zijn de lijst nagelopen. Zij hebben deze waar nodig aangepast met hun kennis en ervaring uit de praktijk. Medisch specialisten kunnen hun vragen en opmerkingen delen met de FMS, en zorgaanbieders met hun brancheorganisaties: de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN). De FMS, NVZ, NFU en ZKN zullen dit bundelen en teruggeven aan het Zorginstituut. Het Zorginstituut zal dit in overleg met genoemde partijen verwerken in een vervolgversie.

De urgentielijst is eind mei op basis van de input van wetenschappelijke verenigingen, op onderdelen herzien. Zo hebben we bijvoorbeeld het specialisme Kaakchirurgie toegevoegd aan de urgentielijst. Ook voegden we  een overzicht voor de Psychiatrie in ziekenhuizen toe op de website.  Verder scherpten we  voor een aantal andere specialismen de urgentielijsten aan op basis van input van de betreffende wetenschappelijke verenigingen.