Hoe worden de tarieven jaarlijks geïndexeerd, aangezien de beleidsregel voor 2022 eerder bekend is dan de definitieve indexcijfers?

In artikel 4 van de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten en volledig pakket thuis 2022 (BR/REG-22125b) staat hierover het volgende:
'Artikel 4 Prijspeil

De loon- en materiële kosten van de beleidsregelwaarden bevatten de definitieve percentages 2021 en de voorschotpercentages 2022.

Indien binnen de beleidsregelwaarde een nhc is opgenomen (zie bijlage 4), dan bevat de nhc de jaarlijkse index van 2,5%.

Indien binnen de beleidsregelwaarde een nic is opgenomen (zie bijlage 4), dan bevat de nic de index voor materiële kosten.' 

De uitsplitsing in loon, materieel, nhc, en nic van alle prestaties vindt u in bijlage 4 van bovenstaande beleidsregel.

Bij de berekening van de beleidsregelwaarden van jaar ‘t+1’ hanteren wij de definitieve percentages van jaar ‘t’ en de voorschotpercentages van jaar ‘t+1’ voor de onderdelen loon- en materiële kosten. Het verschil tussen de voorlopige index en definitieve index loon- en materiële kosten van jaar ‘t’ wordt meegenomen in de beleidsregelwaarden van jaar ‘t+1’.