Hoe declareer ik een medische verklaring bij een cliënt met een Wlz-indicatie?

Voor Wlz-cliënten die zorg afnemen via een modulair pakket thuis kunt u de medische verklaring declareren via de prestaties in de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg. Voor Wlz-cliënten die zorg afnemen via verblijf (zorgzwaartepakket) en een volledig pakket thuis worden de kosten voor een medische verklaring uit het integrale tarief bekostigd. De werkzaamheden in het kader van de medische verklaring zijn onderdeel van de integrale bekostiging. De geldende beleidsregels vindt u hier

Als een cliënt een Wlz-indicatie heeft dan is het dus niet mogelijk om de prestaties voor de medische verklaring via de Zvw te declareren. Deze prestaties vindt u in de Beleidsregel overige geneeskundige zorg (BR/REG-22145b).