Gaat de NZa vertrouwelijk om met de kostprijsgegevens?

Ja, kostprijsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en geanonimiseerd. Alleen betrokken medewerkers van de NZa, en partijen ingehuurd door de NZa, krijgen inzicht in de data. De NZa heeft strenge afspraken over de omgang met data, de aanlevering aan de NZa, de opslag en de verwijdering van data, met inachtneming van de wetgeving over privacy.