Als wij meerdere zorgverleners met hetzelfde beroep inzetten om aan behandeldoelen van de patiënt te werken, geldt dit dan ook als verschillende beroepen bij de setting multidisciplinair?

Nee. De verschillende beroepen kunnen elkaar niet vervangen en tijd kan niet onderling uitbesteed of verdeeld worden.

Voor de multidisciplinaire setting is het van belang dat voor de behandeling van de patiënt de inzet van verschillende beroepen noodzakelijk is. Buiten de regiebehandelaar hebben meerdere verschillende beroepen tijdens de behandelfase contact met de patiënt. 

Zie voor meer informatie de Prestatiebeschrijving van de setting ambulant - kwaliteitsstatuut sectie III – multidisciplinair van de Beleidsregel Prestaties en tarieven geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg (BR/REG-23139) en de Informatiekaart settings in het zorgprestatiemodel.