Hoe komt mijn ziekenhuisrekening tot stand?

De basis van uw ziekenhuisrekening is de diagnose-behandelcombinatie (dbc).

Uw ziekenhuis verzamelt alle kosten die te maken hebben met uw ziekenhuisbezoeken en behandelingen in één rekening: de diagnose-behandelcombinatie (dbc). De prijs van een dbc gaat uit van de kosten van een gemiddelde behandeling bij dezelfde zorgvraag. De medisch specialist kan hierdoor de zorg aanpassen aan uw situatie zonder eerst te hoeven onderhandelen met de zorgverzekeraar over de kosten.

Uw zorgverzekeraar spreekt met uw ziekenhuis af wat een behandeling mag kosten.

Ziekenhuiszorg is kostbaar.
In uw dbc zitten alle kosten die het ziekenhuis heeft moeten maken om de zorg te kunnen leveren. Dus ook de kosten die niet direct met uw behandeling te maken hebben. U levert (via uw zorgverzekering) een bijdrage aan het bestaan van een ziekenhuis bij u in de regio. De kosten kunnen dus, ook voor minder complexe situaties, aanzienlijk zijn.

Uw zorgverzekeraar spreekt met uw ziekenhuis af wat een behandeling mag kosten. Deze kosten gaan ten laste van uw eigen risico. U kunt er het beste rekening mee houden dat een bezoek aan een medisch specialist een aanzienlijk deel van uw eigen risico kost, ongeacht de tijdsduur.


Soms heeft het ziekenhuis géén afspraak gemaakt met uw zorgverzekeraar. Uw ziekenhuis moet u dat vóór uw bezoek vertellen. Ook is het ziekenhuis verplicht om een prijslijst op de website te hebben.

De Nederlandse Zorgautoriteit stelt voor een klein aantal behandelingen een maximumtarief vast.

Bent u op zoek naar de gemiddelde prijs van uw dbc over de afgelopen jaren? In Open dis data kunt u deze opzoeken.

Uw zorgverzekeraar krijgt een rekening over een periode.

Op het moment dat u voor het eerst met een klacht bij een medisch specialist komt, opent uw arts een zorgtraject. Dit traject loopt door tot en met de afronding van uw behandeling. Een zorgtraject kan dus jaren duren.

Om tussentijds de zorg in rekening te brengen, knipt het ziekenhuis het zorgtraject op in, opeenvolgende, stukjes. Deze periodes noemen we subtrajecten of dbc's. Het ziekenhuis maakt na iedere periode de rekening op.

Zo’n rekening kan een andere begindatum hebben dan u verwacht. Deze datum kan anders zijn dan de datum waarop u een afspraak had met uw medisch specialist. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat u dit jaar een ziekenhuisbezoek heeft gehad, maar toch het eigen risico van het vorige jaar moet betalen. Onze informatiekaart Voorbeeld ziekenhuisbezoek in 2021, eigen risico betalen van 2020 licht dit verder toe.

Klopt mijn rekening wel?

Bij twijfel over de rekening of bij vragen over de afgesproken prijs kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Deze moet informatie geven over de behandeling die het ziekenhuis in rekening gebracht heeft. Uw zorgverzekeraar kan op zijn beurt het ziekenhuis weer om opheldering vragen. 

Komt u er niet uit met uw zorgverzekeraar? Neem dan contact op met de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen.                  

©SSK