De ziekenhuisrekening

Als u naar het ziekenhuis gaat, worden niet alle handelingen apart in rekening gebracht. Uw behandelaar opent een zogenaamd zorgtraject. Dit zorgtraject bestaat, afhankelijk van de tijdsduur, uit meerdere deeltrajecten. Ook wel subtrajecten genoemd. Uw behandelaar registreert de zorg die hij of zij in een bepaalde periode levert in een subtraject. Als een subtraject eindigt, opent automatisch een aansluitend subtraject waarin uw behandelaar uw zorg verder registreert.

Elke keer als een subtraject  eindigt, bundelt het ziekenhuis alle zorg (plus uw (voorlopige) diagnose) uit dat traject tot een zorgpakket. Dit zorgpakket wordt ook wel een diagnose behandelcombinatie (dbc)genoemd. Het ziekenhuis declareert deze dbc bij u of bij uw zorgverzekeraar.

Nieuwsbericht Monitor acute zorg 2018

Uitgebreide informatie over uw ziekenhuisrekening vindt u op: 'Hoe lees ik mijn ziekenhuisrekening?'

U kunt hieronder ook de video 'Betalen van ziekenhuiszorg' bekijken:

Betalen van ziekenhuiszorg

(Een animatie. Een man wil een lamp vervangen, maar valt.)

RUSTIGE MUZIEK

PIJNLIJK GEJAMMER

(Hij ligt op de grond, tussen de scherven. Het logo van de Nederlandse Zorgautoriteit. Beeldtitel: Betalen van ziekenhuiszorg. Voice-over:)

RATELEND GETIK

VOICE-OVER: Als u naar het ziekenhuis gaat wordt niet elke foto, injectie of handeling apart afgerekend.
Het betalen van ziekenhuiszorg gebeurt op basis van zogenoemde diagnose-behandelcombinaties: dbc's.
Een dbc is een pakket van zorg die aan u is geleverd voor een specifieke behandeling.
Bijvoorbeeld voor een botbreuk.

(Een röntgenfoto, zwachtel en medicijnflesje gaan in een doos.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER

Maar hoe wordt bepaald welke dbc u moet betalen?
U komt in het ziekenhuis na een verwijzing van bijvoorbeeld de huisarts of via de spoedeisende hulp.
Een medisch specialist stelt een diagnose en op basis hiervan start de behandeling.
Of u een hoge of lage rekening ontvangt, hangt af van de zorg die u heeft gekregen.

(Twee rekeningen.)

Bijvoorbeeld wanneer u moet overnachten in het ziekenhuis dan kan uw rekening hoger zijn dan wanneer u meteen naar huis kunt.

(Een kat springt bij de man op bed.)

Het maakt ook uit of u wel of geen operatie heeft ondergaan.
Wat niet uitmaakt voor uw rekening, is of er een of drie foto's zijn gemaakt.

(De doos gaat weer open.)

Wanneer uw behandeling is afgelopen wordt op basis van alle vastgelegde informatie de uiteindelijke dbc bepaald.

(Op de doos staat het woord 'botbreuk'.)

Deze dbc heeft een specifieke code.

(De doos krijgt een codesticker.)

Soms krijgt u behandelingen bij verschillende specialisten.

(De man heeft uitslag.)

Dan kan het ziekenhuis meer dan één dbc in rekening brengen.
Uw specialist en ziekenhuispersoneel zijn er samen verantwoordelijk voor dat ze goed vastleggen welke zorg u heeft gekregen.
De zorgverzekeraar en het ziekenhuis spreken samen de prijs af voor de dbc.
Het tarief van de dbc komt op uw rekening te staan.
Soms geldt een maximumtarief.
Dit stelt de Nederlandse Zorgautoriteit vast.
De rekening stuurt het ziekenhuis naar u of uw zorgverzekeraar.
Aangezien ziekenhuiszorg onder uw eigen risico valt betaalt u uw gehele of een deel van uw eigen risico.
Heeft u vragen over uw rekening?
Dan kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar of het ziekenhuis.
De zorgverzekeraar beantwoordt ook vragen over uw eigen risico.

(De kat loopt een lamp omver. Het logo van de Nederlandse Zorgautoriteit. Beeldtekst: Explanimation door in60seconds.nl.)

DE RUSTIGE MUZIEK EBT WEG

Dbc en eigen risico

De dbc-systematiek die het ziekenhuis hanteert, kan ervoor zorgen dat u uw eigen risico over een ander jaar moet betalen dan u verwachtte. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat u dit jaar een ziekenhuisbezoek heeft gehad, maar toch het eigen risico van het vorige jaar moet betalen. Onze informatiekaart Voorbeeld ziekenhuisbezoek in 2020, eigen risico betalen van 2019 licht dit verder toe.

Overige zorgproducten

Naast de dbc’s zijn er in de medisch-specialistische zorg ook andere prestaties die het ziekenhuis in rekening kan brengen. Die vallen onder zogenaamde ‘overige zorgproducten’. Dit zijn losse behandelingen waar geen zorgtraject aan verbonden is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het maken van een echo of foto op verzoek van de huisarts.