De rekening van de tandarts, mondhygiënist of orthodontist

Een tandarts, mondhygiënist of orthodontist voert vaak verschillende verrichtingen uit tijdens een bezoek. Hij of zij vermeldt al deze verrichtingen op de rekening met een (prestatie)code. De Nederlandse Zorgautoriteit stelt maximumtarieven op voor deze prestatiecodes. Een tandarts, mondhygiënist of orthodontist mag minder, maar niet meer dan het maximumtarief in rekening brengen.

Er gelden ook regels voor het in rekening brengen van gebruikte materialen en technieken: de materiaal- en techniekkosten. Zie ook de veelgestelde vragen hieronder.

Tandarts en mondhygiënist

De code van de tandarts en mondhygiënist bestaat uit één letter en twee cijfers (bijvoorbeeld C11 voor een ‘periodieke controle’). Met behulp van de codes op de rekening kunt u in de Tariefbeschikking tandheelkundige zorg controleren of de bedragen op uw nota juist zijn.

De reden dat de tandarts of mondhygiënist deze verrichtingen heeft uitgevoerd bij u, vindt u niet terug op deze tarievenlijst. Uw tandarts of mondhygiënist kan u hierover informeren.

Orthodontist

De code van de orthodontist bestaat uit de letter ‘F’ gevolgd door drie cijfers en eindigt meestal met een letter (bijvoorbeeld F121A voor het ‘eerste consult’).

Met behulp van de codes op de rekening kunt u in de Tariefbeschikking Orthodontische zorg controleren of de bedragen op uw rekening juist zijn.

De reden dat de orthodontist deze verrichtingen heeft uitgevoerd bij u, vindt u niet terug op deze tariefbeschikking. De orthodontist kan u hier meer informatie over geven.

Factsheets mondzorg:

Veelgestelde vragen

Mag de tandarts, mondhygiënist of orthodontist een bedrag in rekening brengen als ik mijn afspraak vergeten ben?

Mag de tandarts of orthodontist voor het vastzetten van een draadspalk de code V91 'Eénvlaksvulling composiet' in rekening brengen?

Zijn er regels over de tijd die een tandarts besteed aan bepaalde verrichtingen?

Heb ik garantie op mijn tandartsbehandeling?

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de rekening van de tandarts, mondhygiënist of orthodontist?

Mogen de prestaties in de tarievenlijsten door zowel tandartsen, mondhygiënisten als orthodontisten gedeclareerd worden?

Mag een assistent taken van de tandarts of orthodontist overnemen?

Wat zijn de declaratie- en transparantievoorschriften rondom de materiaal- en techniekkosten?