De rekening van de tandarts, mondhygiënist of orthodontist

Tandarts en mondhygiënist

De tandarts en mondhygiënist vermelden op de rekening alle verrichtingen die zijn uitgevoerd met een code. Die code bestaat uit 1 letter en 2 cijfers (bijvoorbeeld C11, periodieke controle). Met behulp van de codes op de rekening kunt u in de 'Tariefbeschikking tandheelkundige zorg' controleren of de bedragen op uw nota juist zijn.

U kunt hiermee alleen controleren of de bedragen juist zijn. Waarom de tandarts of mondhygiënist deze verrichtingen heeft uitgevoerd bij u, vindt u niet terug op deze tarievenlijst. Uw tandarts of mondhygiënist kan u hierover informeren.

De tarieven zijn maximumtarieven. Dit houdt in dat de tandarts of mondhygiënist niet meer maar wel minder dan het maximumtarief in rekening mag brengen.

Orthodontist

De orthodontist vermeldt op de rekening alle verrichtingen die hij heeft uitgevoerd met een code. Die code bestaat uit de letter ‘F’ gevolgd door 3 cijfers en eindigt meestal met een letter (bijvoorbeeld F121A voor het ‘eerste consult’).

U ziet op uw rekening dus één of meerdere verrichtingen. Met deze informatie op de rekening kunt u in de 'Tariefbeschikking orthodontische zorg' controleren of de bedragen op uw rekening juist zijn. U kunt hiermee alleen controleren of de bedragen juist zijn.

Waarom de orthodontist deze verrichtingen heeft uitgevoerd bij u, vindt u niet terug op deze tariefbeschikking. De orthodontist kan u hier meer informatie over geven. De tarieven zijn maximumtarieven. Dit houdt in dat de orthodontist niet meer, maar wel minder dan het maximumtarief in rekening mag brengen.

Techniekkosten

Tijdens een bezoek aan een tandarts, orthodontist, of andere mondzorgverlener worden doorgaans verschillende verrichtingen uitgevoerd. De tandarts brengt deze bij de patiënt (of de verzekeraar) in rekening. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt hiervoor maximumtarieven vast. Er gelden ook regels voor het in rekening brengen van gebruikte materialen en technieken: de materiaal- en techniekkosten.

Factsheets mondzorg: