De rekening van de fysiotherapeut of oefentherapeut

Fysiotherapeut

De fysiotherapeut declareert de geleverde zorg per zitting, ongeacht de tijdsduur. De tarieven van fysiotherapeuten zijn vrij. De Nederlandse Zorgautoriteit bepaalt welke prestaties een fysiotherapeut in rekening mag brengen.

De fysiotherapeut onderhandelt met de zorgverzekeraar(s) over de hoogte van de tarieven. Voor de zorg aan niet-verzekerde patiënten en aan patiënten die verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar waar geen contract mee is, moet de fysiotherapeut met een openbare prijslijst zijn tarieven bekendmaken. Deze prijslijst moet op een duidelijk zichtbare plaats in de praktijk van de fysiotherapeut hangen.

Bekijk ook onze informatiekaarten:

'De rekening van de fysiotherapeut'

'De rekening van de oefentherapeut'

Veelgestelde vragen

Wordt fysiotherapie vergoed?

Uw zorgverzekeraar kan u vertellen wanneer fysiotherapie wordt vergoed. De voorwaarden vindt u terug in de voorwaarden bij uw polis.

Heb ik van tevoren een machtiging van de zorgverzekeraar nodig om de fysiotherapie vergoed te krijgen?

Sommige polissen beloven veel behandelingen te vergoeden, maar eisen dat er vanaf een bepaald aantal behandelingen een machtiging moet worden aangevraagd. Die machtiging van de zorgverzekeraar is dan nodig om voor verdere vergoeding in aanmerking te komen.

Op het moment dat er een machtiging nodig is voor de vergoeding van bepaalde behandelingen, dan heeft de zorgverzekeraar dit in de polisvoorwaarden opgenomen. In principe zijn de polisvoorwaarden onderdeel van het contract tussen verzekerde en zorgverzekeraar. Dit betekent dat de verzekerde de verantwoordelijkheid heeft om te checken of er voor vergoeding van bepaalde behandelingen vooraf een machtiging nodig is. Sommige zorgverzekeraars nemen in hun polisvoorwaarden op dat de machtiging door de zorgaanbieder aangevraagd moet worden, anderen juist dat de cliënt verantwoordelijk is voor de aanvraag. Het is dus belangrijk om voorafgaand aan de behandeling uw polisvoorwaarden na te kijken en zo nodig contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.