De rekening van de fysiotherapeut of oefentherapeut

Fysiotherapeut

De fysiotherapeut declareert de geleverde zorg per zitting, ongeacht de tijdsduur. De tarieven van fysiotherapeuten zijn vrij en worden niet meer door de NZa vastgesteld. De NZa bepaalt wel welke prestaties in rekening mogen worden gebracht. Hiervoor heeft de NZa een prestatielijst opgesteld. Alleen deze prestaties kunnen worden gedeclareerd.

De fysiotherapeut onderhandelt met de zorgverzekeraar(s) over de hoogte van de tarieven die hij in rekening brengt. Voor de zorg aan niet-verzekerde patiënten en aan patiënten met wiens zorgverzekeraar hij geen contract heeft afgesloten, moet de fysiotherapeut met een openbare prijslijst zijn tarieven bekendmaken. Zo'n openbare prijslijst heet ook wel 'standaardprijslijst'. Deze prijslijst moet op een duidelijk zichtbare plaats in de praktijk van de fysiotherapeut hangen.

Bekijk ook onze informatiekaarten:

'De rekening van de fysiotherapeut'

'De rekening van de oefentherapeut'