De rekening van de fysiotherapeut of oefentherapeut

Fysiotherapeut

De fysiotherapeut declareert de geleverde zorg per zitting, ongeacht de tijdsduur. De tarieven van fysiotherapeuten zijn vrij. De Nederlandse Zorgautoriteit bepaalt welke prestaties een fysiotherapeut in rekening mag brengen.

De fysiotherapeut onderhandelt met de zorgverzekeraar(s) over de hoogte van de tarieven. Voor de zorg aan niet-verzekerde patiënten en aan patiënten die verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar waar geen contract mee is, moet de fysiotherapeut met een openbare prijslijst zijn tarieven bekendmaken. Deze prijslijst moet op een duidelijk zichtbare plaats in de praktijk van de fysiotherapeut hangen.

Bekijk ook onze informatiekaarten:

'De rekening van de fysiotherapeut'

'De rekening van de oefentherapeut'