In de Regeling transparantie zorgaanbieders casemanagement dementie (NR/REG-1827) wordt gesproken over een format dat ik bij de NZa kan inzien. Waar kan ik dat format vinden?

Er komt geen speciaal format. U kunt de wachtlijstgegevens in een portal, dat door Vektis wordt gemaakt, aanleveren. U heeft hier bericht over ontvangen van Vektis.