Blijft een DSM-diagnose verplicht?

In de transitieperiode 2022 en 2023 wordt voor de gespecialiseerde ggz en de fz de DSM-5 classificatie geregistreerd en de DSM-hoofdgroep op de factuur vermeld. Voor zorg die voorheen onder de basis-ggz zou vallen, wordt in plaats van de DSM-hoofdgroep het gb–ggz profiel bij de declaratie vermeld. In principe vervalt de DSM-hoofdgroep op de factuur na deze 2 jaar.