Ben ik verplicht om de wachttijden per hoofddiagnose aan te leveren?

Ja, het is verplicht om de wachttijden per hoofddiagnose te vermelden. Twee uitzonderingen zijn van toepassing:

1. Als de aanmeldingswachttijd en/of behandelingswachttijd niet verschilt per hoofddiagnosegroep, dan hoeven de wachttijden hiervoor niet per hoofddiagnose uitgesplitst te worden.

2. Voor de generalistische basis-ggz hoeven de wachttijden niet uitgesplitst te worden naar hoofddiagnose.