Apotheekzorg: kosten voor terhandstelling en het begeleidingsgesprek

Prijs geneesmiddel en prijs terhandstelling

Op de rekening ziet u een vergoeding voor het geneesmiddel staan, en voor de dienstverlening door de apotheek, namelijk de uitgifte van het geneesmiddel. Dit laatste heet ‘terhandstelling’. De apotheker is verplicht de rekening te specificeren zodat het voor de patiënt duidelijker is hoe de rekening is opgebouwd.

Begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel

Tijdens een begeleidingsgesprek legt de apotheker het gebruik, de werking, de mogelijke bijwerkingen en de samenhang met andere geneesmiddelen uit. Daarnaast moet de apotheker (of assistent) ook controles uitvoeren en schriftelijke uitleg meegeven.

Bekijk ook onze factsheet:

'Factsheet begeleidingsgesprek apotheek'