Apotheekzorg: kosten voor terhandstelling en het begeleidingsgesprek

De Nederlandse Zorgautoriteit bepaalt welke zorg apothekers in rekening kunnen brengen. Hiervoor stellen wij prestaties vast. De tarieven voor apotheekzorg zijn vrij. Dit betekent dat uw apotheker samen met uw zorgverzekeraar afspraken maakt over de prijs. Op de rekening van de apotheek ziet u een bedrag voor het geneesmiddel en een bedrag voor de terhandstelling staan. Dit laatste is een bedrag voor de dienstverlening door de apotheek.

Begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel

Wanneer u een nieuw geneesmiddel krijgt of een geneesmiddel al langer dan een jaar niet meer heeft gebruikt, mag uw apotheker ‘terhandstelling en begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel’ in rekening brengen. In het begeleidingsgesprek geeft de apotheker of een medewerker van de apotheek u alle belangrijke informatie over het gebruik van het medicijn, de eventuele bijwerkingen, waar u bij het gebruik op moet letten, en hoe u het medicijn moet gebruiken als u nog andere medicatie gebruikt.

Bekijk ook onze factsheet 'Factsheet begeleidingsgesprek apotheek'.

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over medicijnprijzen en vergoedingen? Deze kunt u vinden op de website medicijnkosten.nl van Zorginstituut Nederland.