Welke regels gelden er voor MICU-Vervoer?

De tarieven voor MICU-vervoer zijn terug te vinden in de Tariefbeschikking regionale ambulancevoorzieningen 2020 (TB/REG-20635-01)

Factureren aan derden

Voor het indienen van de rekening gelden dezelfde regels als voor het inter- en intraklinisch vervoer. Deze regels voor inter- en intraklinisch vervoer zijn beschreven in de Beleidsregel regionale ambulancevoorziening 2020 (BR/REG-20149). Hierin staat beschreven dat de kosten van het interklinisch vervoer voor de verzekeraar zijn wanneer sprake is van vervoer in verband met: 


1. WBMV functies (ex. Art. 2 en 8) (zogenaamde topklinische zorg) of;
2. topreferente zorg of;
3. overname van de patiënt door ziekenhuis B (dus bij ontslag in ziekenhuis A).

Indien geen sprake is van bovengenoemde drie redenen tot vervoer, is sprake van onderlinge dienstverlening tussen ziekenhuizen (uitbesteding van zorg) en zijn de kosten voor het vervoer voor het uitsturende ziekenhuis.