Als een patiënt niet komt opdagen op een afspraak of bij een geplande opname, mag ik hiervoor dan No-show registreren?

Het is niet toegestaan om behandeltijd te registreren op de activiteit No-show. Het is wel mogelijk om reistijd te schrijven op No-show. Bijvoorbeeld wanneer u de cliënt thuis bezoekt, maar deze niet aanwezig blijkt te zijn.

Ook bij een geplande klinische opname kunt u niet registreren als de patiënt niet komt opdagen. Verblijf wordt namelijk op basis van aanwezigheid van de patiënt geregistreerd en niet op basis van afwezigheid. De reden hiervoor is dat No-show niet vanuit de Zorgverzekeringswet gefinancierd wordt.

Wel staat het u vrij om direct bij de cliënt een tarief in rekening te brengen voor de gereserveerde tijd. De cliënt dient op de hoogte te zijn van deze regeling, bijvoorbeeld door een vermelding op de website of in de wachtkamer.