Als de zorg op een afdeling van een instelling zodanig is ingericht dat sprake is van een bepaalde setting, bijvoorbeeld de multidisciplinaire setting, kan die setting dan voor iedere patiënt op die afdeling worden gebruikt?

Nee. Een behandeling van een patiënt moet passend zijn bij zijn of haar zorgbehoefte en daaruit volgt welke setting van toepassing is. De afdeling waar de patiënt in behandeling is, is niet relevant voor de keuze van de setting. Bepalend is hoe de behandeling van de patiënt wordt vormgegeven en dat komt tot uitdrukking in het behandelplan. Een instelling kan zelf bepalen hoe een afdeling is ingericht en of er binnen een afdeling in één of in meerdere settings zorg wordt geleverd.