De Nederlandse Zorgautoriteit

Iedereen in Nederland moet erop kunnen vertrouwen dat er op tijd goede en betaalbare zorg beschikbaar is. Hiervoor maken wij regels en zien we er op toe dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars  zich aan de regels houden.

LEVENDIGE MUZIEK

(Op een wapperende vlag staat: Nederlandse Zorgautoriteit.)

VOICE-OVER: De beste zorg voor uw euro daar werkt de Nederlandse Zorgautoriteit aan.
De NZA maakt regels en houdt toezicht.

(Op tv:)

Na een onderzoek bij 900 praktijken heeft de Nederlandse Zorgautoriteit nieuwe tarieven vastgesteld.
ANNELIES VAN DIJK: Laat zien dat het tarief omlaag kan.
De patiënt heeft te veel betaald. Waar moet dat geld naartoe?
HANNEKE MIEDEMA: Wij vinden dat dat eigenlijk terug moet naar degene die dat betaald heeft, dus de patiënt.

(Beeldtekst: Betrouwbaar)

VOICE-OVER: Wij controleren of u de juiste zorg krijgt, op tijd en in de buurt en of zorgaanbieders en verzekeraars u goeie informatie geven over de kosten van behandelingen of over hoelang u moet wachten op een operatie.

(Uit een radio:)

RADIOSTEM: De Consumentenbond en de Nederlandse Zorgautoriteit hebben een meldpunt online gezet waar mensen hun ervaringen met orthodontisten en dure gebitsbeugels kwijt kunnen.
Zo laagdrempelig mogelijk proberen informatie te bieden.

(Beeldtekst: Onafhankelijk)

VOICE-OVER: Wij grijpen in als zorgaanbieders of zorgverzekeraars zich niet aan de regels houden.
Dit is tegen de regels.
MAN: Wat gaan we doen, hoe gaan we het doen?
INTERVIEWER OP RADIO: Ja, maar u legt ze evengoed 2,5 miljoen euro boete op.
VROUWENSTEM: Dat klopt, want er is wel fout gedeclareerd en daardoor zijn consumenten en verzekeraars benadeeld.
Ouders van kinderen moeten weten waar ze aan toe zijn.

(Beeldtekst: Deskundig. Een man in een mobiel:)

Ja, die informatie hebben we. Ik zoek het even voor u op.

(Hij kijkt op een pc.)

VOICE-OVER: We kijken hoe het gaat met de zorg in Nederland.
Wat moet anders? We doen onderzoek en zorgen voor betrouwbare informatie.
TON DE BOER: Er staan een paar goede aanbevelingen in hoe we daar in de toekomst mee om moeten gaan.
VOICE-OVER: Samen werken we aan betaalbare zorg, voor u.

(Het logo van de Nederlandse Zorgautoriteit verschijnt. Beeldtekst: Samen werken we aan betaalbare zorg, toegankelijk voor iedereen.)

DE LEVENDIGE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN STOPT