Vraag en antwoord patiënt en verzekerde

We hebben de veelgestelde vragen op een rij gezet. Bekijk hieronder de informatiekaarten bij de verschillende onderwerpen.

Ik heb een hoge rekening ontvangen

Onderstaande informatiekaarten helpen u bij het lezen van de rekening.

De ziekenhuisrekening

Rekening geestelijke gezondheidszorg (ggz)

Kosten voor een rijbewijskeuring

De rekening van de tandarts, mondhygiënist of orthodontist

Apotheekzorg: kosten voor terhandstelling en het begeleidingsgesprek

De rekening van de huisarts

De rekening van de fysiotherapeut of oefentherapeut
 

Ik heb onjuiste en/of onvolledige informatie ontvangen over mijn behandeling

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars moeten u vertellen welke kosten u kunt verwachten.

Lees de informatiekaart 'Mijn zorgkosten, wie moet mij vooraf welke informatie geven?'

Ook vindt u meer informatie in onze beleidregels;

Regeling transparantie zorgaanbieder

Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten

Ik moet lang wachten op zorg

Neemt u contact op met uw zorgverzekeraar voor informatie, bemiddeling en advies. Op Mijn zorgverzekeraar vindt u informatie over zorgbemiddeling en wat u van uw zorgverzekeraar mag verwachten. U vindt hier ook de contactgegevens van alle zorgverzekeraars.

Meldt het bij de NZa als uw zorgverzekeraar niet voor u kan of wilt bemiddelen. Wij willen wel benadrukken dat wij uw zorg niet voor u kunnen organiseren, maar dat de zorgverzekeraar hiervoor het aanspreekpunt blijft. 

Uitlegvideo 'Lang wachten op zorg? Dit kan jouw zorgverzekeraar voor jou betekenen'

(Een animatie. Er schuiven stoelen in beeld. Op één stoel zit een meisje.)

OPGEWEKTE MUZIEK

VOICE-OVER: Of je nu jong bent, oud, rijk of arm: Als je zorg nodig hebt, moet je op tijd goede en betaalbare zorg kunnen krijgen. Daarvoor heb je een zorgverzekering. 

(Beeldtitel: Zorgverzekeraar)

VOICE-OVER: Jouw verzekeraar moet zorgen dat deze zorg ook echt beschikbaar is en deze deels of helemaal vergoeden. Dat noemen we zorgplicht. 

(Beeldtitel: Zorgplicht)

VOICE-OVER: Maar deze zorgplicht gaat verder dan dat.

(Een man met een rode baard en een pleister op zijn oog staat voor een ziekenhuis.)

VOICE-OVER: Zo kan jouw zorgverzekeraar helpen bij het vinden van een andere zorgaanbieder als je lang moet wachten op een afspraak. Dat noemen we bemiddelen.

(De man staat naast een verpleegkundige voor een ander ziekenhuis.)

Dus kun je bijvoorbeeld pas na 10 weken terecht bij een arts, behandelaar of een verpleeghuis? Neem dan contact op met je zorgverzekeraar of je zorgkantoor. Zij kunnen en willen je namelijk graag helpen om een andere zorgaanbieder te vinden waar je al eerder heen kunt.

Het kan voorkomen dat jouw zorgverzekeraar of zorgkantoor je niet kan helpen. Omdat er bijvoorbeeld overal lange wachttijden zijn voor jouw behandeling. In dat geval horen we graag van je. Jouw melding helpt ons beter toezicht te houden op tijdige zorg. 

Want iedere inwoner van Nederland verdient goede, betaalbare en toegankelijke zorg. En daar zetten wij ons samen voor in. Nu en in de toekomst. Meer weten? Bezoek onze website.

(Een getekende skyline met daarboven het logo van de Nederlandse Zorgautoriteit. Beeldtitel: www.nza.nl)

Stel uw vraag aan

  • Bent u ontevreden over de kwaliteit van de zorg? Wilt u een klacht indienen maar weet u niet hoe? Of hebt u al een klacht ingediend maar bent u niet tevreden over de afhandeling ervan? Neem contact op met het Landelijk Meldpunt Zorg.
  • Gratis advies over het oplossen van zorgverzekerings­schulden en het afsluiten van een zorgverzekering? Neem contact op met de Zorgverzekeringslijn.
  • Problemen met de zorgverzekeraar? En u komt er samen niet uit? De Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen behandelt klachten van consumenten rond de zorgverzekering.
  • Wilt u weten wat uw zorgkantoor is? Zoek dit op in de tabel.
  • Voor vragen of advies bij het organiseren van zorg kunt u terecht bij Regelhulp, de routewijzer naar zorg en ondersteuning. Regelhulp is een informatie- en adviespunt over de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet langdurige zorg (Wlz) en Zorgverzekeringswet (Zvw).
  • Vragen over zorg, ondersteuning en participatie? Neem contact op met het Nationale zorgnummer.

Meer weten?

Heeft u vragen over tarieven, rekeningen en informatieverstrekking? U kunt terecht bij ons Informatie- en Contactcentrum. Op onze contactpagina leest u hoe u ons kunt bereiken.