Zorgplicht: hoe krijg ik de zorg die ik nodig heb?

Iedereen heeft recht op betaalbare zorg, binnen een redelijke tijd en binnen een redelijke afstand. Verzekeraars moeten hiervoor zorgen.

Als u ziek bent moet u kunnen rekenen op kwalitatief goede en betaalbare zorg. Zorgverzekeraars hebben een zorgplicht. Zij moeten zorgen dat iedereen die dat nodig heeft op tijd de zorg uit het basispakket krijgt binnen een redelijke reisafstand. Wij houden er toezicht op dat zorgverzekeraars zich aan hun wettelijke zorgplicht houden. 

Wachttijden

U voelt zich niet goed en uw huisarts verwijst u door naar een medisch specialist of naar een psycholoog of psychiater. Als u geen acute zorg nodig heeft, kan het zijn dat u bij de zorgaanbieder van uw keuze op een wachtlijst terechtkomt.

Moet u lang wachten?
Zorgaanbieders en verzekeraars hebben al in 2000 afgesproken wat redelijke wachttijden zijn in de zorg. Deze redelijke wachttijden noemen we Treeknormen. Dit is de maximaal aanvaardbare wachttijd.
De Treeknorm houdt in dat u binnen 4 weken terecht moet kunnen voor een eerste gesprek (intake) met de zorgaanbieder.

Na het eerste gesprek (intake) met de zorgaanbieder moet u in de ggz binnen tien weken terecht kunnen voor een behandeling. Als het gaat om een behandeling bij een medisch specialist mag er maximaal 7 weken zitten tussen het moment dat u van uw arts een indicatie krijgt voor een behandeling (zoals een operatie of een opname), en het tijdstip waarop die plaatsvindt.

Wat kunt u doen?
U kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar of het zorgkantoor als u te lang moet wachten. Uw verzekeraar heeft de plicht u te bemiddelen naar een andere aanbieder waar u wel op tijd terecht kunt.

Als u langer moet wachten dan de Treeknorm kunt u dat ook melden bij de NZa. Wij houden toezicht of zorgverzekeraars zich aan de zorgplicht houden en grijpen zo nodig in. Of u kunt uw melding doen via ons meldpunt.

Als u zelf niet in staat bent met uw zorgverzekeraar of de NZa contact op te nemen, kan iemand anders die u vertegenwoordigt dat ook namens u doen.

Meer informatie over wachttijden in de ziekenhuiszorg en de ggz vindt u in onze factsheet: 'Wachttijden in de ziekenhuiszorg en de ggz'