Zorgplicht: hoe krijg ik de zorg die ik nodig heb?

Iedereen heeft recht op betaalbare zorg, binnen een redelijke tijd en binnen een redelijke afstand. Verzekeraars moeten hiervoor zorgen.

Als u ziek bent moet u kunnen rekenen op kwalitatief goede en betaalbare zorg. Zorgverzekeraars hebben een zorgplicht. Zij moeten zorgen dat iedereen die dat nodig heeft op tijd de zorg uit het basispakket krijgt binnen een redelijke reisafstand. Wij houden er toezicht op dat zorgverzekeraars zich aan hun wettelijke zorgplicht houden. 

Lang wachten op zorg? Dit kan jouw zorgverzekeraar voor jou betekenen

(Een animatie. Er schuiven stoelen in beeld. Op één stoel zit een meisje.)

OPGEWEKTE MUZIEK

VOICE-OVER: Of je nu jong bent, oud, rijk of arm: Als je zorg nodig hebt, moet je op tijd goede en betaalbare zorg kunnen krijgen. Daarvoor heb je een zorgverzekering. 

(Beeldtitel: Zorgverzekeraar)

VOICE-OVER: Jouw verzekeraar moet zorgen dat deze zorg ook echt beschikbaar is en deze deels of helemaal vergoeden. Dat noemen we zorgplicht. 

(Beeldtitel: Zorgplicht)

VOICE-OVER: Maar deze zorgplicht gaat verder dan dat.

(Een man met een rode baard en een pleister op zijn oog staat voor een ziekenhuis.)

VOICE-OVER: Zo kan jouw zorgverzekeraar helpen bij het vinden van een andere zorgaanbieder als je lang moet wachten op een afspraak. Dat noemen we bemiddelen.

(De man staat naast een verpleegkundige voor een ander ziekenhuis.)

Dus kun je bijvoorbeeld pas na 10 weken terecht bij een arts, behandelaar of een verpleeghuis? Neem dan contact op met je zorgverzekeraar of je zorgkantoor. Zij kunnen en willen je namelijk graag helpen om een andere zorgaanbieder te vinden waar je al eerder heen kunt.

Het kan voorkomen dat jouw zorgverzekeraar of zorgkantoor je niet kan helpen. Omdat er bijvoorbeeld overal lange wachttijden zijn voor jouw behandeling. In dat geval horen we graag van je. Jouw melding helpt ons beter toezicht te houden op tijdige zorg. 

Want iedere inwoner van Nederland verdient goede, betaalbare en toegankelijke zorg. En daar zetten wij ons samen voor in. Nu en in de toekomst. Meer weten? Bezoek onze website.

(Een getekende skyline met daarboven het logo van de Nederlandse Zorgautoriteit. Beeldtitel: www.nza.nl)

Wachttijden

U voelt zich niet goed en uw huisarts verwijst u door naar een medisch specialist of naar een psycholoog of psychiater. Als u geen acute zorg nodig heeft, kan het zijn dat u bij de zorgaanbieder van uw keuze op een wachtlijst terechtkomt.

Moet u lang wachten?

Zorgaanbieders en verzekeraars hebben al in 2000 afgesproken wat redelijke wachttijden zijn in de zorg. Deze redelijke wachttijden noemen we Treeknormen. Dit is de maximaal aanvaardbare wachttijd.
De Treeknorm houdt in dat u binnen 4 weken terecht moet kunnen voor een eerste gesprek (intake) met de zorgaanbieder.

Na het eerste gesprek (intake) met de zorgaanbieder moet u in de ggz binnen 10 weken terecht kunnen voor een behandeling. Als het gaat om een behandeling bij een medisch specialist mag er maximaal 7 weken zitten tussen het moment dat u van uw arts een indicatie krijgt voor een behandeling (zoals een operatie of een opname), en het tijdstip waarop die plaatsvindt.

Wat kunt u doen?

U kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar of het zorgkantoor als u te lang moet wachten. Uw verzekeraar heeft de plicht u te bemiddelen naar een andere aanbieder waar u wel op tijd terecht kunt.

Als u langer moet wachten dan de Treeknorm kunt u dat ook melden bij de NZa. Wij houden toezicht of zorgverzekeraars zich aan de zorgplicht houden en grijpen zo nodig in. Of u kunt uw melding doen via ons meldpunt. Als u zelf niet in staat bent met uw zorgverzekeraar of de NZa contact op te nemen, kan iemand anders die u vertegenwoordigt dat ook namens u doen.

Meer informatie over wachttijden in de ziekenhuiszorg en de ggz vindt u in onze factsheet: 'Wachttijden in de ziekenhuiszorg en de ggz'