Hoe krijg ik de zorg die ik nodig heb?

Iedereen in Nederland heeft recht op betaalbare zorg, binnen een redelijke tijd en binnen een redelijke afstand. Uw zorgverzekeraar moet hiervoor zorgen.

Als u ziek bent moet u kunnen rekenen op kwalitatief goede en betaalbare zorg. Zorgverzekeraars hebben een zorgplicht. Zij moeten zorgen dat iedereen die dat nodig heeft op tijd de zorg uit het basispakket krijgt binnen een redelijke reisafstand. Wij houden er toezicht op dat zorgverzekeraars zich aan hun wettelijke zorgplicht houden. 

Onderstaande video legt uit wat zorgplicht is, wat de rol van uw zorgverzekeraar is en de rol van de NZa.

Lang wachten op zorg? Dit kan jouw zorgverzekeraar voor jou betekenen

(Een animatie. Er schuiven stoelen in beeld. Op één stoel zit een meisje.)

OPGEWEKTE MUZIEK

VOICE-OVER: Of je nu jong bent, oud, rijk of arm: Als je zorg nodig hebt, moet je op tijd goede en betaalbare zorg kunnen krijgen. Daarvoor heb je een zorgverzekering. 

(Beeldtitel: Zorgverzekeraar)

VOICE-OVER: Jouw verzekeraar moet zorgen dat deze zorg ook echt beschikbaar is en deze deels of helemaal vergoeden. Dat noemen we zorgplicht. 

(Beeldtitel: Zorgplicht)

VOICE-OVER: Maar deze zorgplicht gaat verder dan dat.

(Een man met een rode baard en een pleister op zijn oog staat voor een ziekenhuis.)

VOICE-OVER: Zo kan jouw zorgverzekeraar helpen bij het vinden van een andere zorgaanbieder als je lang moet wachten op een afspraak. Dat noemen we bemiddelen.

(De man staat naast een verpleegkundige voor een ander ziekenhuis.)

Dus kun je bijvoorbeeld pas na 10 weken terecht bij een arts, behandelaar of een verpleeghuis? Neem dan contact op met je zorgverzekeraar of je zorgkantoor. Zij kunnen en willen je namelijk graag helpen om een andere zorgaanbieder te vinden waar je al eerder heen kunt.

Het kan voorkomen dat jouw zorgverzekeraar of zorgkantoor je niet kan helpen. Omdat er bijvoorbeeld overal lange wachttijden zijn voor jouw behandeling. In dat geval horen we graag van je. Jouw melding helpt ons beter toezicht te houden op tijdige zorg. 

Want iedere inwoner van Nederland verdient goede, betaalbare en toegankelijke zorg. En daar zetten wij ons samen voor in. Nu en in de toekomst. Meer weten? Bezoek onze website.

(Een getekende skyline met daarboven het logo van de Nederlandse Zorgautoriteit. Beeldtitel: www.nza.nl)

Wachttijden

U heeft klachten en uw huisarts verwijst u daarom door naar bijvoorbeeld een medisch specialist, naar een psycholoog of psychiater. Als u geen acute (of spoedeisende)  zorg nodig heeft, kan het zijn dat u bij de zorgaanbieder van uw keuze op een wachtlijst terechtkomt.

Waar vindt u de wachttijden?

Zorgaanbieders moeten de wachttijden publiceren op hun website. Ziekenhuizen publiceren de wachttijden per specialisme (zoals allergologie en maag-, lever-, darmziekten) op hun website.

Treeknormen

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben afspraken gemaakt over ‘aanvaardbare wachttijden’  in de zorg. Deze aanvaardbare wachttijden noemen we Treeknormen. De Treeknorm houdt in dat u binnen 4 weken terecht moet kunnen voor een eerste gesprek (intake) met de zorgaanbieder.

Na het eerste gesprek (intake) met de zorgaanbieder moet u in de ggz binnen 10 weken terecht kunnen voor een behandeling. Als het gaat om een behandeling bij een medisch specialist mag er maximaal 7 weken zitten tussen het moment dat u van uw arts een indicatie krijgt voor een behandeling (zoals een operatie of een opname), en het tijdstip waarop die plaatsvindt.

Moet u lang wachten op zorg?

Neemt u dan contact op met uw zorgverzekeraar of het zorgkantoor voor zorgbemiddeling. Uw zorgverzekeraar of zorgkantoor kan zien waar u het snelste terecht kunt. Zij hebben de plicht voor u te zoeken naar een andere aanbieder waar u eerder terecht kan.

Wij ontvangen ook graag een melding van u zodat we meer inzicht krijgen in de wachttijd problematiek. Wij kunnen geen individuele oplossingen bieden. Voor een oplossing in uw persoonlijke situatie raden we aan in gesprek te gaan met de zorgaanbieder of zorgverzekeraar. Wij kunnen niet bemiddelen in individuele zaken, maar kunnen een zorgverzekeraar wel aanspreken als er structureel iets misgaat.

Meer informatie over wachttijden in de ziekenhuiszorg en de ggz vindt u in onze factsheet: 'Wachttijden in de ziekenhuiszorg en de ggz'.

Wilt u meer lezen over de zorgplicht van de zorgverzekeraar? Dit kan in de Beleidsregel toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraars Zvw