Wat staat er op mijn rekening?

Wat vindt u terug op uw rekening? Zorgrekeningen zijn niet altijd even duidelijk. Soms ontbreekt informatie. Of de rekening is ingewikkeld. 

Bekijk onze informatiekaarten voor uitleg bij uw rekening of kosten. 

De ziekenhuisrekening

Rekening geestelijke gezondheidszorg (ggz)

Kosten voor een rijbewijskeuring

De rekening van de tandarts, mondhygiënist of orthodontist

Apotheekzorg: kosten voor terhandstelling en het begeleidingsgesprek

De rekening van de huisarts

De rekening van de fysiotherapeut of oefentherapeut