Waar moet ik zijn?

Ons Informatie- en Contactcentrum beantwoordt graag uw vragen over de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).

Wij beantwoorden bijvoorbeeld vragen over:

  • tarieven en rekeningen van zorgaanbieders (zoals huisartsen, tandartsen en ziekenhuizen);
  • informatieverstrekking door de zorgverzekeraar en zorgaanbieder;
  • de acceptatieplicht door zorgverzekeraars;
  • onze beleidsregels.

Stel uw vraag aan:

Wanneer het om langdurige zorg gaat;

  • Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt of u in aanmerking komt voor een indicatie;
  • Zorgkantoren regelen dat mensen de juiste langdurige zorg krijgen. Dat doen ze door de zorg te regelen voor een verzekerde met een indicatiebesluit met zorg-in-natura. Ook voeren ze de regeling persoonsgebonden budget (pgb) uit.