Waar moet ik zijn?

Ons Informatie- en Contactcentrum beantwoordt graag uw vragen over de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).

Wij beantwoorden bijvoorbeeld vragen over:

  • tarieven en rekeningen van zorgaanbieders (zoals huisartsen, tandartsen en ziekenhuizen);
  • onze beleidsregels;
  • de rechtmatigheid van declaraties en polisvoorwaarden;
  • de acceptatieplicht door zorgverzekeraars.

U kunt uw vraag ook stellen aan:

Langdurige zorg:

  • Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt of u in aanmerking komt voor een indicatie;
  • Zorgkantoren regelen dat mensen de juiste langdurige zorg krijgen. Dat doen ze door de zorg te regelen voor een verzekerde met een indicatiebesluit met zorg-in-natura. Ook voeren ze de regeling persoonsgebonden budget (pgb) uit.