Informatie over uw zorgverzekering

Iedereen is verplicht om een basisverzekering te sluiten. De overheid bepaalt ieder jaar welke zorg de basisverzekering dekt. Bijvoorbeeld de zorg van de huisarts, het ziekenhuis en de apotheek. Andere zorg moet u zelf betalen.

Aanvullende verzekering

Verwacht u dat u komend jaar zorg nodig hebt die niet onder de basisverzekering valt? Dan kunt u een aanvullende verzekering sluiten. Dat is niet verplicht. Welke zorg wordt vergoed, verschilt per aanvullende verzekering. Een aanvullende verzekering dekt vaak verschillende soorten zorg. Bijvoorbeeld fysiotherapie en brillen en lenzen.

(Een animatie. Er komt een vrouw in beeld. Om haar heen verschijnen zorgaanbieders)

OPGEWEKTE MUZIEK

VOICE-OVER: Bij welke zorgaanbieder je terecht kunt en of jouw zorgkosten worden vergoed – hangt af van jouw zorgverzekering.  

(Beeldtitel: Kan ik bij elke zorgaanbieder terecht?)

VOICE-OVER: Kan ik bij elke zorgaanbieder terecht?

(De vrouw kijkt omhoog naar de vraag.)

VOICE-OVER: Bij de ene verzekering ben je vrij om zelf een zorgaanbieder te kiezen. Bij de ander kun je alleen terecht bij aanbieders waarmee jouw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. Hierin is niet alleen de betaling vastgelegd, maar bijvoorbeeld ook de beschikbaarheid en de kwaliteit van de zorg.

(Er vallen contracten naar beneden. De vrouw zit bij de huisarts)

VOICE-OVER: Heb je zorg nodig? Dan kun je bij je zorgverzekeraar terecht voor zorgadvies.

(De vrouw zit aan een bureau en zoekt op haar computer een dermatoloog)

VOICE-OVER: Zij helpen je bij het vinden van de juiste zorg die het beste bij jouw situatie en verzekering past.

(Beeldtitel: Wanneer wordt mijn zorg vergoed?)

VOICE-OVER: Wanneer wordt mijn zorg vergoed?

(De vrouw kijkt vanaf haar bureau naar de titel die boven haar in beeld verschijnt.)

VOICE-OVER: Ga je naar een gecontracteerde aanbieder, dan hoef je de zorg niet zelf te betalen. Wel moet je rekening houden met het eigen risico. En voor sommige zorg betaal je een eigen bijdrage. In je polis staat welke voorwaarden voor jou gelden. Is er geen contract met de zorgaanbieder van jouw keuze? Dan kun je er nog steeds naartoe, maar dan kan het zijn dat je naast het eigen risico een deel van de kosten zelf betaalt. Check daarom voordat je naar een zorgaanbieder gaat welke afspraken er met de zorgaanbieder van jouw keuze zijn gemaakt en of er een contract is voor jouw behandeling, zo voorkom je onverwachte kosten. Je kunt hiervoor terecht op de website van je verzekeraar, maar je kunt het ook navragen bij de zorgaanbieder.

(Een man wordt onwel.)

VOICE-OVER: Heb je dringend ziekenhuiszorg nodig, omdat je bijvoorbeeld in levensgevaar bent, dan kun je uiteraard bij ieder ziekenhuis terecht. 

(De man ligt in het ziekenhuis op bed.)

VOICE-OVER: Of je verzekeraar er een contract mee heeft of niet. 

(Beeldtitel: Wat krijg ik vergoed?)

VOICE-OVER: Wat krijg ik vergoed?

(De titel in beeld heeft een achtergrond van woorden die verwijzen naar verschillende soorten zorg.)

VOICE-OVER: Wat je precies vergoed krijgt, lees je in de polisvoorwaarden van jouw verzekering. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met je verzekeraar, want zij helpen je graag verder. En komen jullie er samen niet uit? Dan kan de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen je helpen. Ook horen wij graag van je. Jouw melding helpt ons om beter toezicht te houden op de zorg. 

Want iedere inwoner van Nederland verdient goede, betaalbare en toegankelijke zorg. Meer weten? Bezoek onze website.

(Het logo van de Nederlandse Zorgautoriteit. Beeldtitel: www.nza.nl)

Rol van de NZa

De NZa beschermt de belangen van de burger. Dat doet zij onder andere door:

  • factsheets en informatie beschikbaar te stellen over het kiezen van een zorgpolis;
  • te controleren of de zorgverzekeraars goede informatie geven over de polissen en de vergoedingen van zorg;
  • te controleren of de reclame door zorgverzekeraars niet misleidend is;
  • te bewaken dat zorgverzekeraars voldoende zorg inkopen: houden de zorgverzekeraars zich aan hun zorgplicht? Blijft er voldoende zorg beschikbaar voor wie dat nodig heeft, ook in dunbevolkte gebieden?

Beoordeling modelovereenkomsten

Stel, een (nieuwe) zorgverzekeraar wil de zorgmarkt betreden en een zorgverzekering aanbieden. Allereerst moet deze zorgverzekeraar zich melden bij de NZa met een zogenoemde modelovereenkomst. In een 'modelovereenkomst' van de verzekering beschrijft de verzekeraar de rechten en plichten van de verzekerde en zichzelf. De NZa bekijkt vooraf of de verzekering klopt met de eisen uit de wet.

De modelovereenkomst is eigenlijk het model van de (nieuwe) zorgverzekering. In het document staan namelijk de rechten en plichten vermeld, die de verzekerde en de zorgverzekeraar ten opzichte van elkaar hebben.

Bestuurlijk rechtsoordeel

Bij een veranderde modelovereenkomst, geeft de NZa daarnaast op verzoek een bestuurlijk rechtsoordeel af over de wijzigingen. De NZa toetst dan of de wijzigingen in overeenstemming zijn met de eisen die de Zorgverzekeringswet stelt.

Overigens moet de zorgverzekeraar voor het betreden van de markt een vergunning hebben van De Nederlandsche Bank.

Veelgestelde vragen