Informatie over uw zorgverzekering

Iedereen die in Nederland woont en werkt moet een basisverzekering afsluiten. Hierdoor bent u verzekerd voor de kosten van zorg uit het basispakket. De overheid bepaalt wat er in het basispakket zit.

Het basispakket dekt de kosten voor de zorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis, psychiater of apotheek. Op de website van Zorginstituut Nederland staat een volledig overzicht van de inhoud van de basisverzekering.

Wat doet de zorgverzekeraar?

Zorgverzekeraars moeten zorgen dat zorg uit het basispakket beschikbaar is. Ook vergoeden zij deze zorg. Voor vragen over vergoedingen, uw polisvoorwaarden en machtigingen zijn zij het eerste aanspreekpunt. Zij moeten hun verzekerden goed informeren. De zorgverzekeraar kan u vertellen bij welke zorgaanbieder zorg met uw polis beschikbaar is. Het is belangrijk om vooraf  informatie te verkrijgen over vergoeding en beschikbaarheid van zorg. Dit en meer ziet u in onderstaande video.

Bij welke zorgaanbieder kan ik terecht?

(Een animatie. Er komt een vrouw in beeld. Om haar heen verschijnen zorgaanbieders)

OPGEWEKTE MUZIEK

VOICE-OVER: Bij welke zorgaanbieder je terecht kunt en of jouw zorgkosten worden vergoed – hangt af van jouw zorgverzekering.  

(Beeldtitel: Kan ik bij elke zorgaanbieder terecht?)

VOICE-OVER: Kan ik bij elke zorgaanbieder terecht?

(De vrouw kijkt omhoog naar de vraag.)

VOICE-OVER: Bij de ene verzekering ben je vrij om zelf een zorgaanbieder te kiezen. Bij de ander kun je alleen terecht bij aanbieders waarmee jouw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. Hierin is niet alleen de betaling vastgelegd, maar bijvoorbeeld ook de beschikbaarheid en de kwaliteit van de zorg.

(Er vallen contracten naar beneden. De vrouw zit bij de huisarts)

VOICE-OVER: Heb je zorg nodig? Dan kun je bij je zorgverzekeraar terecht voor zorgadvies.

(De vrouw zit aan een bureau en zoekt op haar computer een dermatoloog)

VOICE-OVER: Zij helpen je bij het vinden van de juiste zorg die het beste bij jouw situatie en verzekering past.

(Beeldtitel: Wanneer wordt mijn zorg vergoed?)

VOICE-OVER: Wanneer wordt mijn zorg vergoed?

(De vrouw kijkt vanaf haar bureau naar de titel die boven haar in beeld verschijnt.)

VOICE-OVER: Ga je naar een gecontracteerde aanbieder, dan hoef je de zorg niet zelf te betalen. Wel moet je rekening houden met het eigen risico. En voor sommige zorg betaal je een eigen bijdrage. In je polis staat welke voorwaarden voor jou gelden. Is er geen contract met de zorgaanbieder van jouw keuze? Dan kun je er nog steeds naartoe, maar dan kan het zijn dat je naast het eigen risico een deel van de kosten zelf betaalt. Check daarom voordat je naar een zorgaanbieder gaat welke afspraken er met de zorgaanbieder van jouw keuze zijn gemaakt en of er een contract is voor jouw behandeling, zo voorkom je onverwachte kosten. Je kunt hiervoor terecht op de website van je verzekeraar, maar je kunt het ook navragen bij de zorgaanbieder.

(Een man wordt onwel.)

VOICE-OVER: Heb je dringend ziekenhuiszorg nodig, omdat je bijvoorbeeld in levensgevaar bent, dan kun je uiteraard bij ieder ziekenhuis terecht. 

(De man ligt in het ziekenhuis op bed.)

VOICE-OVER: Of je verzekeraar er een contract mee heeft of niet. 

(Beeldtitel: Wat krijg ik vergoed?)

VOICE-OVER: Wat krijg ik vergoed?

(De titel in beeld heeft een achtergrond van woorden die verwijzen naar verschillende soorten zorg.)

VOICE-OVER: Wat je precies vergoed krijgt, lees je in de polisvoorwaarden van jouw verzekering. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met je verzekeraar, want zij helpen je graag verder. En komen jullie er samen niet uit? Dan kan de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen je helpen. Ook horen wij graag van je. Jouw melding helpt ons om beter toezicht te houden op de zorg. 

Want iedere inwoner van Nederland verdient goede, betaalbare en toegankelijke zorg. Meer weten? Bezoek onze website.

(Het logo van de Nederlandse Zorgautoriteit. Beeldtitel: www.nza.nl)

Wat doet de NZa?

De NZa beschermt de belangen van u als verzekerde. Dat doen wij onder andere door:

  • te controleren of  zorgverzekeraars goede informatie geven over polissen en de vergoedingen van zorg;
  • informatie beschikbaar te stellen over de taken van zorgverzekeraars;
  • te controleren of  reclame door zorgverzekeraars niet misleidend is;
  • te bewaken dat zorgverzekeraars voldoende zorg inkopen: houden de zorgverzekeraars zich aan hun zorgplicht? Blijft er voldoende zorg beschikbaar voor wie dat nodig heeft, ook in dunbevolkte gebieden?

Veelgestelde vragen

Polissen, eigen risico en acceptatieplicht

Overstappen

Aan het einde van het jaar kunt u overstappen naar een andere zorgverzekering. Zorgverzekeraars maken vanaf half november de premie en hun polissen voor het komende jaar bekend. Wij controleren of  zorgverzekeraars goede informatie geven over polissen en de vergoedingen van zorg.

Onderstaande vragen kunnen u helpen in de overstapperiode